نمایش بر اساس
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 مانیتور هوشمند
 نمایشگر10.1اینچی رنگی
 صفحه لمسی
 سیستم home network
 قابلیت ظبط تصاویر
 قابلیت کنترل چراغ ها/تهویه مطبوع/گاز/پرده/دذدگیر/قفل های کدینگ
 
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر3.5اینچی led
 قابلیت اتصال به 2 پنل
 قابلیت نصب2مانیتور
 قابلیت ارتباط با نگهبانی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر4.3اینچی led
 قابلیت ارتباط با داخل واحد ها
 قابلیت اتصال ب 2 پنل
 دکمه های لمسی
 
 
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 دارای نمایشگر3.5اینچی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال 2 پنل
 دکمه های لمسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 قابلیت ارتباط داخلی قابلیت اتصال به 2 پنل و2 دوربین
 قابلیت ظبط فیلم و عکس
 دکمه لمسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2پنل و 2 دوربین
 قابلیت ظبط فیلم وعکس
 دکمه لمسی
 دارای زبان فارسی و اینگلیسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2 پنلو 2 دوربین
 دکمه لمسی
 قابلیت زوم 5 برابر
 
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7 اینچی ledرنگی
 بدون دسته گوشی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2 پنل
 دکمه لمسی
 دارای بدنه فلزی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 دارای سیستم حفاظتی و امنیتی
 صفحه لمسی
 قابلیط ظبط فیلمو عکس
 قابلیت کنترل شیر گاز چراغ ها و غیره
 قابلیت ارتباط داخلی
 ارتباط به تلفن
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 4 دوربین
 قابلیت ظبط فیل وعکس
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی ledرنگی
 دسته کوشی ندارد
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال 2دوربین2پنل
 قابلیت ظبط فیلمو عکس
 دکمه لمسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچیledرنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2 پنل 2 دوربین
 قابلیت ظبط فیلم وعکس
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر 7 اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2 پنل 2دوربین
 قابلیت ظبط فیلو عکس
 نمایشگر لمسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7 اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال 2 پنل 2 دوربین
 دکمه لمسی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر 7اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط داخلی
 قابلیت اتصال به 2 دوربین2پنل
 قابلیت فیلمو عکس
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7اینچی رنگی
 قابلیت اتصال به1پنل
 معموای 1پنل کدینگ دار
 قابلیت نصب 2 مانیتور در یک واحد
 بدون دسته گوشی
 قابلیت ارتباط داخلی و نگهبانی
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر4.3اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط با نگهبانی
 قابلیت اتصال 8 دوربین
 قابلیت اتصال 2 پنل
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7 اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط داخلی و نگهبانی
 قابلیت اتصال به 8 دوربین
 دکمه لمسی
 قابلیت اتصال به 2 دوربین
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 نمایشگر7 اینچی رنگی
 قابلیت ارتباط داخلی و نگهبانی
 قابلیت اتصال به 8 دوربین
 دکمه لمسی
  قابلیت اتصال به 2 پنل
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 مانیتور هوهشمند
 نمایشگر10.1 اینچی رنگی
 صفحه لمسی
 قابلیت ظبط فیلم وعکس
 قابلیت کذاشتن پیام
 قابلیت کنترل گاز و پرده و صوتی و تصویری
 دسته گوشی ندارد
 

مقایسه محصول
   نمایش بر اساس