صفحه اصلی
>>
گروه محصولات
>>

سینک ظرفشویی

   نمایش بر اساس
به این محصول امتیاز دهید !

1,015,000 تومان

 سینک با ضخامت 1 میلیمتر
 عمق لگن بیشتر از 20 سانتی متر
 دارای جامایع، لگن و آبکش پلاستیکی، تخته گوشت پلاستیکی و شیشه ای

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 طرح سینی سرامیکی
 زیرآب های معمولی
 116 در 50 توکار

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

674,500 تومان

 سینک تک لگن با ضخامت 1 میلیمتر
 عمق لگن بیشتر از 20 سانتی متر
 بدون جامایع
 دارای تخته گوشت شیشه ای

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 کارکرد برق با سه المنت
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیشه ایتالیایی

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

682,000 تومان

 دارای تخته گوشت شیشه ای
 تیز بودن گوشه های لگن
 47.5 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,154,000 تومان

 دارای تخته گوشت شیشه ای
 تیز بودن گوشه های لگن
 دو لگنه 71 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

407,000 تومان

 دارای سبد میوه شور
 تیز بودن گوشه های لگن
 34 در 18 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

479,000 تومان

 دارای سبد و تخته گوشت پلاستیکی باکسی
 تیز بودن گوشه های لگن
 34 در 34 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

566,000 تومان

 دارای میوه شور، سبد و تخته گوشت پلاستیکی
 تیز بودن گوشه های لگن
 34 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

603,000 تومان

 دارای تخته گوشت شیشه ای
 تیز بودن گوشه های لگن
 38 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

468,000 تومان

 دارای تخته گوشت، سبد و میوه شور پلاستیکی
 گرد بودن گوشه های لگن
 34در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

302,000 تومان

 دارای سبد میوه شور پلاستیکی
 گرد بودن گوشه های لگن
 34 در 18 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

400,000 تومان

 دارای تخته گوشت پلاستیکی و سبد میوه شور
 گرد بودن گوشه های لگن
 34 در 34 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

813,000 تومان

 دارای تخته گوشت شیشه ای
 تیز بودن گوشه های لگن
 60 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

879,000 تومان

 دارای تخته گوشت شیشه ای
 تیز بودن گوشه های لگن
 72 در 40 سانتی متر

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 سینک تولید شده با ورق یک تیکه
 دارای:جای اسکاچ، سبد پلاستیکی باکسی
 بدون جامایع

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 سینک تولید شده با ورق یک تیکه
 دارای:جای اسکاچ، جامایع، سبد پلاستیکی باکسی

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 سینک تولید شده با ورق یک تیکه
 دارای:جای اسکاچ، سبد پلاستیکی باکسی
 بدون جا مایع

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

 سینک تولید شده با ورق یک تیکه
 دارای:جای اسکاچ، جامایع، سبد پلاستیکی باکسی

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

875,000 تومان

 سینک تولید شده با ورق یک تیکه
 دارای:جای اسکاچ، جامایع، میوه شور، سبد و تخته گوشت پلاستیکی و تخته گوشت شیشه ای

مقایسه محصول
   نمایش بر اساس