صفحه اصلی
>>
گروه محصولات
>>

فر

   نمایش بر اساس
به این محصول امتیاز دهید !

1,771,000 تومان

 کارکرد با گاز برق
 دارای شیر ترموستاتیک
 مجهز به موتور جوجه گردان
 دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,295,000 تومان

  کارکرد برق و چهار المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,582,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 دارای ترموکوپل دو زمانه
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,617,000 تومان

  کارکرد برق و گاز
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 6 برنامه پخت
 دارای شیر ترموستاتیک
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,983,000 تومان

  کارکرد برق و چهار المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

  کارکرد برق و سه المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 10 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,192,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 8 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,021,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,816,000 تومان

  کارکرد گاز
 گریل گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر دیجیتالی و برنامه پخت
 دارای فن کانوکشن
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,117,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,136,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,340,000 تومان

  کارکرد تمام برق
 دارای گریل برقی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,113,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,224,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,173,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,229,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,754,000 تومان

  کارکرد برق و چهار المنت
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای برنامه یخ زدایی
 دارای حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,900,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,748,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای تایمر دیجیتالی و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,858,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه

مقایسه محصول
   نمایش بر اساس