صفحه اصلی
>>
گروه محصولات
>>

فر

   نمایش بر اساس
به این محصول امتیاز دهید !

1,771,000 تومان

 کارکرد با گاز برق
 دارای شیر ترموستاتیک
 مجهز به موتور جوجه گردان
 دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت
 

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,656,000 تومان

 11عملکرد
 براپ (سنسور گوشت)
 کنترل پنل لمسی
 جوجه گردان
 لامپ داخلی
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 2 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 توربو فن
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,807,000 تومان

 11عملکرد
 براپ (سنسور گوشت)
 کنترل پنل لمسی
 جوجه گردان
 لامپ داخلی
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 یخ زدا
 2 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 توربو فن
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,440,000 تومان

 4 عملکرد
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 4 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 جوجه گردان
 توربو فن(فن)
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,449,000 تومان

 4 عملکرد
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 4 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 دسته کنترل فشاری
 توربو فن(المنت حلقه ای +فن)
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,435,000 تومان

 8 عملکرد
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 یخ زدا
 4 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 دسته کنترل فشاری
 توربو فن(المنت حلقه ای +فن)
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,431,000 تومان

 4 عملکرد
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 4 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 توربو فن(فن)
 جوجه گردان
 میکرو سوییچ ایمنی درب فر
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,445,000 تومان

 8 عملکرد
 لعاب کریستال کلین
 تایمر دیجیتالی
 لامپ داخل فر
 یخ زدا
 4 عدد ریل تلسکوپی
 درب جدا شونده آسان
 فن خنک کننده اتوماتیک
 دسته کنترل فشاری
 توربو فن(المنت حلقه ای +فن)
 سینی کم عمق - سینی عمیق

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,295,000 تومان

  کارکرد برق و چهار المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,582,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 دارای ترموکوپل دو زمانه
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,617,000 تومان

  کارکرد برق و گاز
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 6 برنامه پخت
 دارای شیر ترموستاتیک
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,983,000 تومان

  کارکرد برق و چهار المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

فروشنده ای ندارد

  کارکرد برق و سه المنت
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 10 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,192,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 8 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,021,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

1,816,000 تومان

  کارکرد گاز
 گریل گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر دیجیتالی و برنامه پخت
 دارای فن کانوکشن
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,117,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

3,136,000 تومان

  کارکرد برق
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و 12 برنامه پخت
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,340,000 تومان

  کارکرد تمام برق
 دارای گریل برقی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 برنامه یخ زدایی
 حسگر پخت
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
به این محصول امتیاز دهید !

2,113,000 تومان

  کارکرد گاز و برق
 دارای گریل برقی
 دارای شعله پخش کن گازی
 دارای شلف و ریل تلسکوپی
 دارای تایمر تاچ اسکرین و برنامه پخت
 شیلنگ ایمنی استنلس استیل
 شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی
 ترموکوپل دوزمانه
 دارای فن کانوکشن

مقایسه محصول
   نمایش بر اساس